ɐ@IBUKINET @
Home
What's new
About the IHS
Haiku Collections
Links
Contact Us
Japanese
Ukrainian
French
Kyp `y
Kurita Yasushi

@@@
Puurt@Yy{y@My{p}y

Translated by Shiroki Mirukamimidorigo no hatsu no kushami yo momo no hana
@
}p| ypu

urz@px@r@ruz@wyx~yc

uy{y@r@ru
baraen no hosu no mizu o ten ni hanatsu
@
r xr}@pt

rt@yx@|p~sp

r p}u@~uq
te o kobore hotarubi kusa no tsuyu terasu
@
|yz@@{y

ru|{@yu

p@~p@pru
onigumo ga su o yusabutte ame otosu
@
{p|y@twt

p{@rpu

yx@py~
remon kiru tsumetaku sara ni oto tatete
@
uw@|y}~\

pu|{u@|pt~

~wy{@yCopyright IBUKINE. All Rights Reserved.